Over de CO2-Monitor

  • Wat is de CO2-monitor?
  • Hoe werkt de CO2-monitor?
  • Voor wie is de CO2-monitor bestemd?

Lees hier verder

Aanmelden nieuwsbrief

E-mail adres: 
Naam: 


Welkom bij Enervisa

De CO2-monitor heet vanaf nu Enervisa. Het monitoren van duurzame projecten draait in veel gevallen om energiebesparing en duurzame energieproductie in plaats van CO2-reductie. De nieuwe naam combineert twee kernwaarden waar de monitor om draait: energieprojecten en visualiseren. U kunt als overheid én bedrijf gebruik maken van dit instrument om inzicht te krijgen in uw projecten.

Wat gebeurt waar?


Beleid maken, uitvoeren en monitoren

Welke ondersteuning heeft u nodig?Doelgroepen: overheden en bedrijven

Bedrijven kunnen met Enervisa een impuls geven aan communicatie over hun duurzame projecten. U kunt dan bijvoorbeeld het effect van projecten monitoren over duurzame mobiliteitsbeleid, restwarmte uitwisseling, afvalhergebruik, energiebesparing in bedrijfspanden en duurzame energieopwekking.

Overheden gebruiken Enervisa om hun beleidseffecten en -inspanningen meetbaar te maken. En daarnaast kunt u als gemeente of provincie leren van resultaten om zo uw klimaatbeleid nog effectiever te formuleren en te onderbouwen. Het effect van projecten, subsidieregelingen en investeringsfondsen wordt visueel gemaakt in de rapportages en op de kaart.

Monitoren van CO2-reductie

Vele gemeenten, provincies, milieudiensten en andere samenwerkingsverbanden voegen klimaatprojecten toe aan de monitor. De projecten leiden tot energiebesparing of productie van duurzame energie. Deze besparing of productie vermijdt uitstoot van broeikasgas CO2, die anders door fossiele brandstoffen zou worden veroorzaakt.

Doel: klimaatbeleid rapporteren

Projecten dragen bij aan het reduceren van de landelijke CO2-uitstoot. In de monitor kunnen deelnemers rapportages maken, bijvoorbeeld over het milieueffect van de projecten.  Zo houden de gemeenten en provincies inzicht in het bereiken van hun klimaatdoelstellingen en kunnen zij gemakkelijk jaarverslagen maken. Naast het milieueffect is het ook mogelijk financiële overzichten en overzichten van toegepaste technieken en maatregelen. Ook kunt u binnen een provincie de inspanningen van gemeenten met elkaar vergelijken.

Functionaliteiten

Een uitgebreide projectinvoer biedt vele mogelijkheden om later de gegevens uit de database met elkaar te kunnen vergelijken. Projecten kunnen geclusterd worden in een Programma, zodat een bepaalde selectie ook eenvoudig apart te monitoren is.  Kijk rond op de website om te zien wat de monitor u kan bieden en welke functionaliteiten optioneel zijn.

Ontwikkeling

Door de ontwikkeling van landelijke protocollen en andere afspraken is Enervisa voortdurend in ontwikkeling. Daarnaast legt DWA het gebruikersgemak, de functionaliteiten en de kwaliteit van de rapportages regelmatig voor aan de gebruikers. Zo verbetert Enervisa voortdurend!

Op deze website vindt u alle informatie over de geschiedenis, functionaliteiten en laatste ontwikkelingen rondom de Enervisa. Wilt u zelf ook op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Meldt u dan aan voor het ontvangen van onze nieuwsbrief in de rechterkolom of via helpdesk@enervisa.nl.