Bedrijven

Met Enervisa krijgt u als duurzame ondernemer concrete resultaten van uw duurzame projecten in beeld. Uw inspanningen worden meetbaar per project en hierdoor gaat u aan de slag met realistische ambities. Met monitoring laat u zien dat uw onderneming actief duurzame alternatieven zoekt voor wat gangbaar is. Het maakt ambities concreet en resultaten inzichtelijk.

Bekijk het productblad Enervisa voor bedrijven.

Neem contact op voor een presentatie van projectenmonitoring met Enervisa

Communicatie concrete ambities

Geef een impuls aan de communicatie over uw duurzaamheidsbeleid en duurzame projecten! Activiteiten monitoren en visualiseren vormen de basis van Enervisa. In alle projectfasen kan Enervisa worden ingezet, van de ontwikkeling, via de realisatie, naar de evaluatie. U maakt duurzame projecten concreet en krijgt antwoord op vragen als:

  • Wat is het effect van uw duurzame mobiliteitsbeleid en de verduurzaming van uw wagenpark?
  • Hoeveel energiewinst levert het uw bedrijf op om restwarmte uit te wisselen op uw bedrijventerrein?
  • Op welke manier laat uw onderneming haar afval hergebruiken?
  • Welk aandeel van uw energiegebruik wordt duurzaam opgewekt? 

Projectenmonitoring

Op basis van de ingevoerde projecten berekent de tool de gerealiseerde energiebesparing, duurzame energieopwekking en vermeden CO2-emissies. Aan de hand van overzichtelijke cijfers en grafieken van de geplande en gerealiseerde projecten, ziet u direct het effect van uw projecten. Visualisaties en kaarten geven daarvan een beeldende weergave. Vervolgens wordt ook uw bedrijf genoemd wanneer de gemeente een lijst met projecten rapporteert!

Duurzame projecten zijn de spil van Enervisa. Gebruikers loggen in op de webbased applicatie via www.enervisa.nl. Per project voegt u de gegevens toe aan projecten, zoals welke maatregelen zijn genomen. Een gebruiker kan per project maatregelen kiezen die energiebesparing opleveren of duurzame energie produceren. De projecten zullen daarmee CO2‑emissie vermijden of verminderen. Per maatregel kiest u eenvoudig voor de kwantitatieve invoer met behulp van een standaard geprotocolleerde rekenregel, de resulterende CO2-reductie of de bespaarde hoeveelheid elektriciteit of gas (in kWh of m3), afhankelijk van de beschikbare gegevens.

Demonstratie

Graag presenteren wij u de mogelijkheden van Enervisa. Neem contact op met:

  • Hans van der Heide, heide@dwa.nl, 06 - 20 21 02 20
  • Gabrielle Uitbeijerse, uitbeijerse@dwa.nl, 088 - 163 53 97

Bekijk het productblad Enervisa voor bedrijven.

Neem contact op voor een presentatie van projectenmonitoring met Enervisa

Advies over méér energiebesparing?

Wilt u advies over wat uw bedrijf nog meer kan besparen? Neem dan contact op met DWA. Voorbeelden van projecten in de utiliteitsbouw kunt u hier vinden op de website www.dwa.nl. Of wilt u uw gebouwinstallaties monitoren? Kies voor Monavisa, zie www.monavisa.dwa.nl.