Geschiedenis

Enervisa is onder de naam CO2-monitor ontwikkeld door DWA in de uitvoering van het Servicepunt Duurzame Energie (voorheen CO2-Servicepunt) voor de provincie Noord-Holland. Na uitrol ervan in andere provincies, regio’s en gemeenten is de monitor steeds verder uitgebreid tot wat deze nu is.

De wens van de provincie Noord-Holland was resultaten van klimaatbeleid inzichtelijk te maken. Het verzamelen van subsidieprojecten en het presenteren hiervan is de basis van waaruit Enervisa steeds verder is ontwikkeld. Tegelijkertijd werden ook meer en meer projecten toegevoegd vanuit landelijke of provinciale databases en door het invoeren van projecten door gemeenten.

Samen werken aan Enervisa

Naarmate steeds meer gemeenten, regio’s en provincies met de monitor gingen werken nam het arsenaal aan functionaliteiten toe. Elke gebruiker draagt op deze manier zijn steentje bij aan het zo functioneel mogelijk maken en houden van de monitor als ook het zo praktisch mogelijk houden van de monitor.

De vragen werden na een aantal jaren specifieker. Met de huidige rechtenstructuur zijn de functionaliteiten meer toegespitst op de gebruikers. Wat voor de ene gebruiker interessant kan zijn of noodzakelijk is hoeft dat voor een andere niet te zijn.

Maatwerk

Inmiddels houdt Enervisa projecten bij die bijdragen aan het Energie-akkoord van Energy Valley. Na Energy Valley volgde provincie Zeeland met een specifieke UPEK-rapportage. Stadsgewest Haaglanden haalt de input voor rapportage over het Convenant of Mayors uit Enervisa. Zo zijn meer voorbeelden te noemen. De monitor biedt maatwerk.

Afspraken, akkoorden, convenanten etc. We kunnen ze allemaal monitoren om te zien welke resultaten het bereikt!

Real-time en online

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft binnen het klimaatakkoord afgesproken dat alle provincies een projectenmonitor opzetten. In de voortgangsrapportage van 2010 inzake het klimaatakkoord schreef het IPO over de Enervisa (voorheen CO2-monitor): “De CO2-monitor is een goed uitgangspunt voor het real-time en online inzichtelijk maken van de CO2-reductie plus het geografisch in beeld brengen van de resultaten en voortgang van klimaatbeleid.” Een resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn.

Bedrijven

Vanaf 2014 kunnen ook bedrijven gebruik maken van Enervisa. Zij kunnen zo hun duurzame projecten communiceren met opdrachtgevers, effecten bijhouden van uitwisselen van restwarmte of een competitie van energiebesparing tussen vestigingen monitoren. Afstemming van de functionaliteit met een aantal bedrijven als pilot is in volle gang.

De geschiedenis houdt op in het heden, maar de ontwikkeling van de monitor gaat door. Samen met u hopen wij met Enervisa en DWA veel bij te dragen aan goed klimaatbeleid en een flinke CO2-reductie in de toekomst!