Zoeken op kernwoord

Vul hieronder een kernwoord en druk op zoek


Categorie

Nieuwsarchief

Klik hier om het nieuwsarchief te bekijken

Aanmelden nieuwsbrief

E-mail adres: 
Naam: 


Herberekening maatregelen na toevoeging Investeringen en Werkgelegenheid


Vanaf vandaag is de rapportage 'investeringen en werkgelegenheid' beschikbaar in de CO2-monitor. Om ook bij bestaande projecten deze cijfers te berekenen is een herberekening uitgevoerd. Hierdoor zijn alle cijfers van alle projecten opnieuw berekend en zijn daarmee weer helemaal up-to-date.

De nieuwe rapportage geeft inzicht in de investeringen die men heeft gedaan op het gebied van duurzaamheid en welke effecten dit heeft op de werkgelegenheid. De rekenregels van de in de monitor beschikbare maatregelen zijn waar mogelijk aangevuld met rekenregels om de omvang van de investeringen en werkgelegenheid te bepalen. Zo geeft de CO2-monitor voor een groot aantal maatregelen een indicatie van de investeringen en werkgelegenheid, wanneer u hier zelf geen cijfers van beschikbaar heeft. Zie ook de details bij een vorig nieuwsbericht hierover: Investeringen en werkgelegenheid in beeld.

Alle projecten doorgerekend

Om deze indicatie ook voor reeds ingevoerde projecten te kunnen geven, zijn alle projecten in de monitor opnieuw doorgerekend. Dit kan er toe leiden dat de hoogte van de besparingen van projecten is veranderd. Vergelijken met de rapportages en resultaten van voorgaande jaren kan daarom een vertekend beeld geven. De huidige cijfers geven een goed beeld van waar u nú staat ten opzichte van wanneer de maatregelen niet waren uitgevoerd.

De CO2-monitor wil met haar berekeningen up-to-date zijn en aansluiten bij de algemene uitgangspunten van monitoring. Daarvoor worden de rekenregels met enige regelmaat herzien.