Wat gebeurt waar?

Over Enervisa

Wat is Enervisa?

Met Enervisa brengt u als overheid of duurzame ondernemer concrete resultaten van duurzame projecten in beeld. Enervisa is door DWA ontwikkeld onder de naam CO2-monitor als een tool waarmee bedrijven en overheden de inspanningen en resultaten van hun duurzame projecten bijhouden. Enervisa ondersteunt u in het formuleren van beleid en ambities en het vergelijken van de effectiviteit van verschillende projecten of maatregelen. Dit sluit aan op onze visie op monitoring.

Hoe werkt monitoring met Enervisa?

Duurzame projecten zijn de spil van Enervisa. Gebruikers loggen in op de webbased applicatie via www.enervisa.nl. Per project voegt u de gegevens toe aan projecten in een niet-openbare database, zoals welke maatregelen zijn genomen. Een gebruiker kan per project maatregelen kiezen die energiebesparing opleveren of duurzame energie  produceren. De projecten zullen daarmee CO2‑emissie vermijden of verminderen. Per maatregel kiest u eenvoudig voor de kwantitatieve invoer met behulp van een standaard geprotocolleerde rekenregel, de  resulterende CO2-reductie of de bespaarde hoeveelheid elektriciteit of gas (in kWh of m3), afhankelijk van de beschikbare gegevens. Vervolgens kunnen u en eventueel andere gebruikers de gewenste statistieken, kaarten en grafieken uit de database opvragen.

Voor wie is Enervisa bestemd?

Bedrijven kunnen met Enervisa een impuls geven aan communicatie over hun duurzame projecten. U kunt dan bijvoorbeeld het effect van projecten monitoren over duurzame mobiliteitsbeleid, restwarmte uitwisseling, afvalhergebruik, energiebesparing in bedrijfspanden en duurzame energieopwekking.

Overheden gebruiken Enervisa om hun beleidseffecten en -inspanningen meetbaar te maken. En daarnaast kunt u als gemeente of provincie leren van resultaten om zo uw klimaatbeleid nog effectiever te formuleren en te onderbouwen. Het effect van projecten, subsidieregelingen en investeringsfondsen wordt visueel gemaakt in de rapportages en op de kaart.