Overheid

Klimaatbeleid ondoorzichtig? Dat is niet nodig als u uw inspanningen en resultaten overzichtelijk bijhoudt. Met Enervisa van DWA kunt u uw beleid omzetten in projecten en de voortgang van de energiebesparing, duurzame energieproductie en CO2-reductie bijhouden.

Bekijk het productblad Enervisa voor overheden.

Doelgroepen: gemeenten, provincies, milieudiensten…

Vele gemeenten, provincies, milieudiensten en andere samenwerkingsverbanden voegen klimaatprojecten toe aan de monitor. Die projecten leiden tot energiebesparing of productie van duurzame energie. Deze besparing of productie vermijdt uitstoot van CO2, die anders door fossiele brandstoffen zou worden veroorzaakt.

Enervisa is ontwikkeld voor overheden

Doel: klimaatbeleid rapporteren

Projecten dragen bij aan het reduceren van de landelijke CO2-uitstoot. In de monitor kunt u als deelnemer rapportages maken over bijvoorbeeld het milieueffect van de uw klimaatprojecten.  Zo houdt u inzicht in het bereiken van uw klimaatdoelstellingen en kunt u jaarverslagen maken.

Naast rapportages over het milieueffect is het ook mogelijk om financiële overzichten te maken en overzichten van toegepaste technieken en maatregelen. Ook kunt u binnen een provincie de inspanningen van gemeenten met elkaar vergelijken.

Voorbeelden van projecten

Inmiddels is een groot aantal projecten ingevoerd in Enervisa.

 • Gemeenten als Enschede, Overbetuwe en Castricum gebruiken Enervisa intensief om hun klimaatbeleid mee te vormen, projecten bij te houden en de voortgang op hun gestelde doelstellingen te monitoren.
 • Ook provincie Noord-Holland kan met behulp van de Enervisa de resultaten van de provinciale subsidie ‘Duurzame energiepakket’ in de gaten houden en resultaten rapporteren.
 • Provincie Zeeland gebruikt een soortgelijke functionaliteit én op maat gemaakte rapportage om de resultaten van UPEK bij te houden.

Dienstverlening Enervisa

Deelname aan Enervisa is een goede stap naar inzicht. Graag spreken onze adviseurs van DWA met u over de wensen van uw gemeente en uw doelen van monitoring. Nieuwe ontwikkelingen en maatwerk kunnen dan open worden besproken. Een veelgebruikt dienstenpakket biedt onder andere:

 • Aanpassing van de opmaak van de interface aan uw eigen huisstijl of wensen;
 • Het aanmaken van gebruikersaccounts;
 • Begeleiding in het implementatietraject: trainingen voor het in gebruik nemen van de tool, bestaande databases importeren en helpdesk bij opstart;
 • Helpdeskfunctie voor één of enkele jaren.

Daarnaast kunt u gebruikmaken van extra functionaliteiten, waaronder:

 • Visualisatie CO2-emissie van 1990 tot 2040, waarmee u een grafiek kunt maken van de ontwikkeling van de CO2-emissie in uw gemeente, inclusief enkele zelfontwikkelde scenario’s van CO2-reductie. Hierin wordt de huidige en verwachte CO2-uitstoot berekend vanuit de projecten die in Enervisa zijn ingevoerd.
 • Op maat gemaakte rapportage(s), met een specifieke zoekfunctie (een filter) of weergave van de resultaten, precies zoals u dat wenst.

Demonstratie

Graag presenteren wij u de mogelijkheden van Enervisa. Neem contact op met:

 • Hans van der Heide, heide@dwa.nl, 06 - 20 21 02 20
 • Gabrielle Uitbeijerse, uitbeijerse@dwa.nl, 088 - 163 53 97

Bekijk het productblad Enervisa voor overheden.