Gebruikers

"Gemeente Amstelveen is behoorlijk actief in klimaatbeleid. We draaien echter niet heel veel eigen projecten, maar zoeken veel naar samenwerking. We willen met de CO2-monitor vooral weergeven wat de inspanningen zijn, laten zien wat de projecten zijn om een verandering in de gemeente teweeg te brengen."

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

1. Waarbij kan ik Enervisa inzetten?

U kunt Enervisa gebruiken om de voortgang van uw klimaatbeleid of resultaten van energieprojecten overzichtelijk bij te houden. De projecten leiden bijvoorbeeld tot energiebesparing of productie van duurzame energie. Deze besparing of productie vermijdt uitstoot van broeikasgassen waaronder CO2. Enervisa telt de resultaten en inspanningen van de projecten bij elkaar op en geeft hier overzichten van op de manier die u wenst. Hiermee wordt de communicatie over de effecten van uw beleid of projecten naar bijvoorbeeld de gemeenteraad of burgers helder (visueel) weergegeven en onderbouwd.

Enervisa is onder andere geschikt voor gemeenten, samenwerkingsverbanden als stadsgewesten of regio’s, en provincies. Bent u benieuwd of ook u Enervisa in kunt zetten? Neem dan contact op.

2. Ik ben mijn inloggegevens kwijt, wat nu?

Geef uw naam en instantie door aan de helpdesk, dan ontvangt u zo snel mogelijk nieuwe inloggegevens. Helaas zijn uw gegevens niet automatisch op te vragen.

3. Is er een handleiding beschikbaar voor het gebruik van de monitor?

Ja, er is een handleiding beschikbaar. Ook zijn er digitale trainingen voor de nieuwe functionaliteiten, zoals de nieuwe rapportages en programma monitoring. Als u ingelogd bent kunt u deze hier downloaden.

4. Is er de mogelijkheid om in contact te komen met andere gebruikers om ervaringen uit te wisselen?

Ieder jaar organiseert het team van Enervisa een gebruikersbijeenkomst met als doel om gebruikerservaringen uit te wisselen. Daarnaast worden de nieuwe functionaliteiten en toekomstige ontwikkelingen toegelicht. Via onder meer de nieuwsbrief of onze LinkedIn-Groups-pagina wordt u hierover tijdig geïnformeerd. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

5. Ik wil een specifieke rapportage, anders dan nu beschikbaar is. Kan dat?

Op verzoek stellen wij voor u een rapportage samen geheel naar uw wensen. Neem hiervoor contact met ons op.

6. Ik wil de huidige CO2-uitstoot van mijn gemeente in kaart brengen. Kan dat met Enervisa?

Nee, dat kan niet met Enervisa. DWA kan wel een aparte CO2-scan uitvoeren om de huidige CO2-uitstoot in beeld te brengen. Nadat deze zogenoemde CO2-nulmeting of CO2-footprint is uitgevoerd, kunnen de cijfers indien gewenst wel in Enervisa worden ingevoerd om de huidige uitstoot met aftrek van de CO2-reductie van ingevoerde projecten uit te rekenen.

7. Ik wil het energiegebruik en de CO2-uitstoot van mijn gemeente/regio/provincie monitoren. Kan dat?

Ja, dat is mogelijk indien u een (huidige) nulsituatie van het energiegebruik en de CO2-uitstoot kunt aanleveren. Met Enervisa houdt u vervolgens in projecten bij wat er verandert: welke energiebesparingen en CO2-reductie er plaats vinden of in de toekomst verwacht worden. Op die manier vermindert het energiegebruik en de CO2-uitstoot en kunt u ook het uiteindelijke resulterende energiegebruik en de CO2-uitstoot in beeld brengen.

8. Ik ben nog geen gebruiker van Enervisa, maar wil graag verder geïnformeerd worden over de specifieke mogelijkheden en het implementatietraject.

Wij komen graag bij u langs om de monitor te presenteren en met u uw wensen en ideeën te bespreken. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact met ons op.

9. Ik wil het toekomstige klimaatbeleid in mijn gemeente simuleren. Kan dat met Enervisa?

Ja, als u toegang heeft tot de module ‘Visualisatie CO2-emissie’ kan dit overzichtelijk in Enervisa. Op dat moment kunt u zelf uw toekomstscenario’s formuleren en zien of u er met de toekomstige (projecten in voorbereiding) en huidige projecten ook voldoende  mee in lijn bent. U kunt toekomstige projecten invoeren door  deze de status ‘in voorbereiding’ mee te geven en in te schatten welke energiebesparing of duurzame energieproductie het oplevert.

10. Ik wil een plan voor klimaatbeleid van de komende 5 jaar opstellen. Kan ik daarvoor Enervisa gebruiken?

Voor het opstellen en formuleren van een compleet beleidsplan of klimaatprogramma is Enervisa minder geschikt.  Zodra het plan is vertaald in concrete projecten, is het wel mogelijk alvast projecten (in voorbereiding) in te voeren en dan het effect te zien. Daarbij is het voordeel dat u direct kunt zien of het plan voldoende resultaat biedt of dat u de ambities zult moeten bijstellen.

 Voor ondersteuning bij het opstellen van een klimaatprogramma kunt u bij DWA Strategie en Beleid terecht.